• مهدی دهقان خریدار کلیه O+
  • متولد 1362 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری: گروه خونی o+ خریداریم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه