• محمد علی نامدار خریدار کلیه O+
  • متولد 1362 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بیشتر ازچهل سال نباشه وحتما ساکن تبریز باشه اگه o_ هم بود میشه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه