• نقی عبدالرزاقی خریدار کلیه O+
  • متولد 1353 از استان قزوین
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه هستم.گروه خونی o+هستم.
    قیمت هم توافقی حل میگردد.با شماره تماس فرمایید.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه