• مهدی صالحی خریدار کلیه O+
  • متولد 1360 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خداوند سلامتی بده ان شاءالله ....
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه