• فرشید فضلی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1360 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات شماره تماس سالم هسم متواد هستم اهل مواد مخدر و
    مشروبات الکلی نیسم فوری فوری بااین شماره تماس بگیرید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه