• ن ی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1368 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات دارای ازمایش hla از ازمایشگاه یکتاباهزینه خودم گرفتم در هیچ انجمن کلیه ای ثبت نام نشده ام سالم بدون هیچ مشکلی سن .خریدار تماس بگیرد .پیام دهید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه