• مریم کامرانی خریدار کلیه B+
  • متولد 1358 از استان یزد
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه گروه خونی +B هستم/ کلیه آزمایشها را انجام داده ام / اهل کرمان هستم ولی عمل پیوند را در یزد انجام میدهم.کسی که فروشنده واقعی هست تماس بگیرد.باتشکر
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه