• داوود فتاحی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1370 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت میلیون تومان ، تمامی هزینه بیمارستان و درمان و جراحی و آزمایش ها با خریدار میباشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه