• مرضیه غفوری فروشنده کلیه B+
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات از نطر بدنی سالم وکلیه هام هم کاملا سالم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه