• امین اسدیان خریدار کلیه AB-
  • متولد 1347 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گیرنده خانم و عمل در درجه اول مشهد یا تهران انجام خواهد شد.نیاز فوری،با تشکر
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه