• علی حق شناس گرگابی خریدار کلیه B+
 • متولد 1357 از استان اصفهان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با سلام
  نیازمند کلیه ب مثبت هستم
  کلیه آزمایشات انجام شده
  تهران پیوند می کنم
  قیمت توافقی
  دوستان با این شماره تماس بگیرند یا پیام وات ساپ بدهند

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه