• پیمان فروشنده کلیه O+
  • متولد 1362 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات قیمت پایه هشتصد و پنجاه میلیون
    به شماره صفر نهصد و نود نهصدونودهفت شصت شصت و شش پیام بدید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه