• سمیه باهنر فروشنده کلیه O+
 • متولد 1366 از استان آذربایجان شرقی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروش فوری نیازمالی دارم بخاطرمریضی بودن بچه ام مجبوربه فروش هستم وکسی ندارم که کمکم کنه
  کلیه وکبدهردو
  تمام آزمایشات انجام شده

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه