• خانم فروشنده کلیه B+
  • متولد 1365 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات همه آزمایش ها،سونوگرافی وسی تی انجام شده HLA هم دارم دکترقلب،کلیه وعفونی هم تاییدکردن ازهمه لحاظ شرایط اهدا دارم اگرخریدارواقعی هستید تماس بگیرید.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه