• محمودخدادادی فروشنده کلیه O+
 • متولد 1368 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کلیه وکبدهستم بخاطر بی خانه بودن وبیکاری
  ازمایشات به عهده خریدار
  ازهمه لحاظ جسمانی عالی هستم
  من متاهل سی یک ساله هستم
  فرزندم سه سالشه
  خداهیچکس وشرمنده زنوبچه نکنه

  خیلی فوری احتیاج دارم
  که سری اهداکنم

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه