• محمد حسین منصوری نژاد فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1377 از استان بوشهر
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام کلیه میخوام بفروشم بخاطر نیاز مالی صفر نصد هفده پنصدنود چهار صفر شیشصد هیجده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه