• رضااقایی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1364 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام خریدار واقعی تماس بگیرد قد یکصدو شصت وزن هفتاد قیمت توافقی در ضمن کلیه بنده دو شریانه میباشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه