• متقاضی دریافت کلیه خریدار کلیه O+
  • متولد 1378 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فقط کسانی که آزمایشHLA دارند تماس بگیرندلطفا جواب آزمایش را با واتساپ بفرستید در صورت مچ بودن تماس میگیرم و قیمت را هم کنار میام
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه