• مصطفی اسدزاده خریدار کلیه O+
  • متولد 1379 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات توان مالی تا سقف هفتاد میلیون تومان.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه