• سیدامیر فروشنده کلیه B+
  • متولد 1360 از استان قم
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام گروه خونی بی مثبت. متولد هستم خریدار پیام بده قیمت میلیون
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه