• حمیدرضا شیرواییان فروشنده کلیه O+
  • متولد 1372 از استان لرستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ب دلیل مشکل مالی میخوام بفروشم باگروه خونی o+
    قیمت توافقی

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه