• خانم شهباز09122165389 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1371 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کاملا سالم ازهرلحاظ قیمت خوب به دلیل مشکلات آماده پیوندتمام آزمایشهاگرفته شدواماده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه