• امیر نجفی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1368 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری فوری فروش کلیه وضعیت جسمانی سالم
    صفر نهصد بیست و دو چهارصدو سی و سه سی و چهار نوزده قیمت توافقی ؛ وجعیت جسمانی سالم فوری با خریدار کنار میام

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه