• الیاس فروشنده کلیه B+
  • متولد 1369 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده هستم اگر کسی خریدار واقعی هست تماس بگیره من در خدمتم انشاالله نهصد و سیزده نهصدوچهل نودو سه ده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه