• صدیقه نیک قدم دلوئی خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار فوری کلیه O+ هستم لطفا کسانی ک تمام آزمایشات و HLA را انجام دادن و واقعا فروشنده است زنگ بزند ممنون
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه