• بهروز عطایی خریدار کلیه B+
  • متولد 1372 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام خریدار کلیه هستم لطفا تماس حاصل فرمایید اولویت با کسانی که آزمایش اچ ال ای دارن
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه