• جمشید ناموری فروشنده کلیه B+
  • متولد 1373 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات جهت خرید تماس بگیرید. آخرین قیمت تمن دو کلیه سالم بقیه موارد در گفتگو ذکر می‌شود آماده عمل
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه