• آرام رستمی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1374 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه b مثبت و کبد قیمت کلیه صدوسی میلیون آزمایش وهرگونه هزینه باخریدارلطفا پیام بگزارید خودم تماس میگیرم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه