• ت.آ خریدار کلیه A+
  • متولد 1379 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام من دختری ساله دارم که پنل ایشان مثبت و عددآن است لطفا کسانی که آزمایش پنل دارند برای من ارسال کنند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه