• احمد عظمی خریدار کلیه B+
  • متولد 1345 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه قیمت نوافقی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه