• رقیه محمدی فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1374 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام فروش کلیه به دلیل مشکلات مالی قیمت توافقی گروه خونی من به گروه خونی ها میخوره شماره صفر نهصدو یازده دویست و بیست و هفت سی و نه چهل و شش
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه