• حسین علی نظر پور خریدار کلیه O+
  • متولد 1355 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به یک عدد کلیه با گروه خونی o+ به صورت فوری نیازمندیم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه