• 09118842104 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1377 از استان گیلان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه A+ سالم سن سال کل هزینه ها با خریدار ازمایش اماده درصورتی که به خریدار بخوره پول ازمایش هم بپای خریدار حساب خواهد شد بعد از توافق قیمت کلیه سیصد میلیون به دلیل دیه و مشکلات… سالم سالم گیلان درصورت تمایل به بحث درمورد این موضوع به شماره زیر واتساپ پیغام بدهید صفرنهصدو یازده هشتصدو هشتادو چهار بیست و یک صفر چهار
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه