• میثم محمودی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1370 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات آزمایش HLI کلاس و هم انجام شده است . فروشندم خواهشا سریع تر اقدام کنین .
    فقط از ساعت تا زنگ بزنین لطفا

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه