• حسین مسعودی فروشنده کلیه B
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده واقعی هستم گروه خونی B+بدون هیچ بیماری خریدار واقعی تماس بگیر ممنون فوری فوری شماره تماس هم صفر نهصد سی پنج پانصد هشتاد نه شانزده سی سه میباشد خریدار واقعی تماس بگیرید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه