• بلالیان خریدار کلیه A-
 • متولد 1379 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده آقا سن بین الی سال،
  سالم بودن بدن و کلیه ،دارای آزمایش HLA
  لطفا فروشنده واقعی تماس بگیرن
  قیمت توافقی

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه