• کیاوش شریفی ریگی فروشنده کلیه O+
 • متولد 1374 از استان اصفهان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیاز مبرم به پول دارم
  سلامت کامل کلیه و جسمانی
  به بالاترین پیشنهاد فروخته میشه خیلی فوری خواهش میکنم گرفتاری عظیمی دچار خودم و خانوادم شده وگرنه سلامتیمو به خطر نمینداختم

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه