• علی حق شناس خریدار کلیه B+
  • متولد 1357 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه B مثبت قیمت نود میلیون همه ازمایشات انجام دادم امادها
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه