• 09168892562نیازمندکلیه. B+یا +o خریدار کلیه B+
 • متولد 1366 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه +Bیا +O فوری
  قیمت توافقی

  افرادی که ازمایشHLA دارن تماس یا واتساپ پیام بدن. فوری

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه