• مسیح شاهرخی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1373 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام کلیه فروشی به دلیل نیاز مالی شدید ورزشکار هستم ساله بدون اعتیاد و سابقه بیماری هر شهر و یا کشوری که بخواید عمل پیوند اونجا انجام بشود میام ولی با هزینه خریدار برای هماهنگی و توافق قیمت تماس بگیرید رضایت نامه محضری هم دارم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه