• مریم براهیمی خریدار کلیه A+
  • متولد 1358 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام. نیازمند فوری و اورژانسی کلیه با گروه خونی +A با hla خاصDRB هستم. در صورتی که hla شما با من همخوانی دارد لطفا تماس بگیرید. قیمت توافقی میباشد. تمامی آزمایشات آماده هست.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه