• زهرا شمس پرور خریدار کلیه O+
  • متولد 1372 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه o+. لطفا از قبل چکاپ سلامتی کلیه داده باشید. یک عکس از آزمایش hla و سن در واتزاپ بفرستید.
    قیمت پیشنهادی صدوپنجاه

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه