• هما رزاقی خریدار کلیه O+
 • متولد 1348 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه o+ رنج سنی تا نهایت سال
  تماس یا پیام فقط با این شماره

  با تشکر

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه