• 09160090490 خریدار کلیه O+
  • متولد 1370 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند یک کلیه( O+) و (آقای تا سن سی و پنج ، دارا بودن سلامت کامل بدن و کلیه ،همچنین آزمایشHlA و رضایت محضری جهت اهدا کلیه ،( لطفا فقط افراد دارای آزمایش HLA تماس بگیرند.)قیمت توافقی بعد از مچ‌بودن ؛لطفا اهدا کننده واقعی با این مشخصات با این شماره تماس بگیرند : صفر نهصد شانزده دو صفر نود چهارصد و نود.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه