• علی فروشنده کلیه A+
  • متولد 1376 از استان کرمانشاه
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش فوری کلیه و کبد به دلیل نیاز مالی سالم سالم شماره تماس صفر نهصد و نود سیصد و هشتاد و یک هفده سی و یک . تمامی ازمایش ها انجام شده hla اماده نیمی از کبد هم میفروشم.....
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه