• علی فروشنده کلیه A
  • متولد 1376 از استان کرمانشاه
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش فوری @مغز استخوان@ و کبد به دلیل نیاز مالی سالم سالم شماره تماس نهصد و نود سیصد و هشتاد و یک هفده سی و یک . تمامی ازمایش ها انجام شده hla اماده کلیه هام سه شریان به کارت اومد تماس
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه