• پویا شیران خریدار کلیه B+
  • متولد 1383 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند فوری فوری کلیه با گروه خونی B+ هستیم .آزمایش hlaداشته باشد .اگر فروشنده واقعی هستید مدارک خود را در واتساپ به شماره بفرستید .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه