• جمادی09367354943 فروشنده کلیه AB-
  • متولد 1373 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام.کلیه کاملا سالم و تمام آزمایش های لازم.آزامیش hla انجام دادم لوطفا خریدار واقعی زنگ بزنه برای نیاز مالی فوری خیلی لازم دارم.قیمت تفاوقی
    صفر/ نه صدو/ سیو شیش /هفت صدو/ سیو پنج/ چهلو نه/ چهلو سه/

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه