• محمدحسین سپهوند09167072028 خریدار کلیه A+
  • متولد 1353 از استان لرستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام درصورت داشتن آ زمایش اچ ال ای لطف کنید آ ن را با واتساپ برای ما ارسال کنید.تمام آزمایشات خودم نیز انجام شده هزینه تمام آزمایشات کسی که به من بخوره رو هم نقدا پرداخت میکنیم.گروه خونی من Aمثبت هستش..درضمن گروه خونی o + و o _ نیز به من می خوره.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه