• مصطفی ابراهیمی خریدار کلیه O
  • متولد 1378 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی +o یا -o لطفا آزمایش hla رو برام بفرستین تلفن صفر نهصد و پانزده هفتصد و بیست و دو بیست نود و نه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه